شب هفتم محرم 89
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٢  کلمات کلیدی:

کودک چقدر می خورد از نهر آب ، آب

شب هفتم ...شب عطش....شب بستن آب.....

نوزادان را برای حسینی شدن به هیئات می برند و صدای گریه شان دل را آب می کند....

اما گریه علی اصغر فریاد مظلومی پدر است.........

بر سر و سینه می زنیم و اشک می ریزیم و العطش می گوییم.....و با همان حال خوش به بیرون هیئت می رویم.........بعد یک ماه آلودگی شدید در تهران...قطرات باران صورتت را خیس می کند.......و صد ناله و آه از جانت بر می خیزد و تکرار می کنی......

کودک چقدر می خورد از نهر آب ...آب.......