بهاریه آذر 1392|پابرهنه ما میریم کرب و بلا ...
ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱٠  کلمات کلیدی:
بسم الله الرحمن الرحیم
ماه نهم ، ماه برآورده شدن آرزوی دیرینه ی هیئت الرضایی هایی بود که از حرم و کربلا تصوری در حد یک عکس داشتند!
آنها که رفتند و عکس حرم را بر دیوار سینه قاب کردند
ماه نهم ماه کربلایی شدن بود و بس.
مستندی از سفر کربلا در حال تدوین است که به زودی خدمت بهشتیان تقدیم میشود و این تصاویر اندکی است از هزار باشد که ببینیم کاملش را و ببینیم حریمش را ...

بهاریه آذر 1392|پابرهنه ما میریم کرب و بلا ...


بهشتی باشید.