بهاریه آبان 1392 |به ماه محرم رسیدم …
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۸  کلمات کلیدی:
بسم الله الرحمن الرحیم

به لطف هشتمین امام ، هشتمین ماه هیئت الرضایی با عید غدیر آغاز و با فصل عاشقی محرم پایان یافت.
برای ما که هشتمین ماه فصل شال عزا و اشک و ماتم است و برای بعضی از نوکرهای خاموش فصل ماتم چک بی محل و عزای تمام شدن دسته چک برای بعض خاموش تر اشک خالی شدن جیب الی شب عید است !
برای بعضی فصل برق گرفتگی و برای بعضی فصل بی خوابی و برای بعضی فصل حاشیه سازی و حاشیه بازی !
ولی فصل ، فصل عشق است و بازی هایش هم قشنگ است ...

بهاریه آبان 1392 |به ماه محرم رسیدم …


بهشتی باشید